Navigace

Obsah

Zpět

Plánované přerušení dodávky elektřiny

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

 

 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se bude konat dne:

 

 

29. 11. 2017

 

 

11:30

 

14:30

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo

na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným

termínem.

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě

obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

 

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací

spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

 

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

 

 

S pozdravem

 

ČEZ Distribuce, a. s.

 

kontaktní linka: 800 850 860

 

www.cezdistribuce.cz

Vyvěšeno: 7. 11. 2017

Datum sejmutí: 29. 11. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět