#

Navigace

Obsah

Úvodem


Obec se nachází na náhorní rovině ve výšce zhruba 560 m. n m. a z větší části je obklopena borovými lesy, které jsou bohaté na lesní plody: borůvky, maliny, brusinky a houby.
Obec má v současnosti 240 obyvatel, kteří mají k dispozici například prodejnu se smíšeným zbožím, hostinec, prodejnu zahradní techniky a motorových pil, dvě autoopravny, fotbalové hřiště atd.
Obec má charakter obce zemědělské, většina obyvatel také v zemědělství pracuje.
V obci se nachází také škola a školka - pravidelné vyučování v nich však bylo bohužel z nedostatku žáků zrušeno. Naopak na nedostatek členů si nemůže stěžovat místní tělovýchovná jednota Sokol s oddílem kopané a dvěma oddíly stolního tenisu a sbor dobrovolných hasičů. Všichni naši obec s úspěchem reprezentují na četných soutěžích. Pod záštitou těchto organizací se také konají mnohé kulturní akce, jako jsou taneční zábavy, maškarní bály, dětské dny atd.
Do Vysoké Libyně je možno se dostat buď po "vlastí ose" nebo linkovými autobusy, které k nám pravidelně zajíždí.

Obec Vysoká Libyně je také držitelem Modré stuhy za výrazný společenský život. Toto ocenění obec získala v regionální soutěži Vesnice roku 2001 Plzeňského kraje, kdy vynikala v hodnocených oblastech jako je například péče o zeleň, čistota a pořádek v obci, dobrou spolkovou činností, výraznou sportovní aktivitou, péčí o děti a mládež a v neposlední řadě zaujala hodnotící komisi i perfektně vedenou kronikou včetně překladu historické, německy psané části kroniky do češtiny a nejlépe zpracovaným místním programem obnovy venkova. V současné době má obec již zpracován územní plán.